Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Citi jaunumi

Jaunums
Sekošana.lv - sekošanas sistēmas mobilā versija
Jaunums
GPScentrs jaunā sekošanas sistēma jau pieejama lietošanai.
Visi jaunumi
Izmantojot mūsu piedāvāto pakalpojumu, jums ir iespēja pierādīt, ka transportlīdzeklis netiek izmantots privātajām vajadzībām un nemaksāt nodokli.

Ar likuma pilnu saturu varat iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=223536
un likuma grozījumi atrodami šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=246593

MK noteikumus Nr. 672, kas regulē GPS sekošanas pakalpojuma sniedzējus, var atrast šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=251859

Ar uzņēmuma vai zemnieku saimniecības vieglo transportlīdzekļu nodokli tiek aplikti visi komersanta īpašumā vai turējumā esošie vieglie transportlīdzekļi, izņemot tad, ja tie tiek izmantoti tikai saimnieciskās darbības veikšanai.
Par uzņēmuma vai zemnieku saimniecības vieglo transportlīdzekli uzskata transportlīdzekli:
 • kurš paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai;
 • kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 sēdvietas;
 • kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.
Ja komersants izmanto dienesta auto privātajām vajadzībām, tad nodoklis ir jāmaksā un tālākās darbības ir šādas:
 1. Komersants vieglo transportlīdzekli lieto darba un privātajām vajadzībām;
 2. Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra, nodokli maksā atbilstoši transportlīdzekļa motora tilpumam šādā apmērā:
  • līdz 2000 cm3 – 27.03 EUR mēnesī;
  • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 42.69 EUR mēnesī;
  • virs 2500 cm3 – 56.91 EUR mēnesī;
  • Transportlīdzekļiem kas reģistrēti pirms 2005. gada 1. janvāra un reģistrācijas apliecībā nav informācija par motora tilpumu – 42.69 EUR mēnesī.
 3. Nodokli maksā CSDD vai ar bankas pārskaitījumu šādā secībā:
  • pirms tehniskās apskates samaksā nodokli par mēnešiem līdz tehniskai apskatei, ieskaitot to mēnesi, kad tiek veikta apskate;
  • līdz 15.decembrim samaksā visu atlikušo nodokļa summu.
Ja komersants izmanto dienesta auto tikai darba vajadzībām, tad:
 1. Komersants iegādājas sekošanas ierīci, kuru palīdzēs uzstādīt mūsu sadarbības partneri;
 2. Komersants deklarējas CSDD izmantojot ePakalpojumi reģistrāciju, kur norāda GPS sistēmas darbības nodrošinātāju; *
 3. No GPScentrs sekošanas sistēmas, saglabāt regulāras atskaites kopā ar citiem grāmatvedības dokumentiem un atskaitēs iekļaujot šādu informāciju:
  • katru dienu faktiski nobrauktā maršruta uzskaiti (ar maršruta sākuma, beigu un pieturas punktiem) un tā koordinātas laikā;
  • katru dienu faktiski nobrauktā maršruta grafisko attēlu;
  • katru dienu faktiskajā maršrutā nobrauktos kilometrus;
  • informāciju par to, cik bieži un cik ilgi nav saņemts signāls no globālās pozicionēšanas sistēmas.
* Deklarēšana par attiecīgo kalendāro gadu veicama līdz iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrim. Ja, komersants transportlīdzekli ieguvis savā īpašumā, piem., kalendārā gada vidū, tad reģistrēšana veicama 15 dienu laikā no automašīnas reģistrācijas dienas.